Radiotelefon Super 2000 , AM/FM 4W ,USB/LSB 12W , 40 kanałów , RB , NB/ANL , SWR , RF Gain , Mic Gain , 0/5 plus 10 kHz , miernik częstotliwości

WSTECZ