Antena magnetyczna SU 4 , 5/8 , 4 dB 410-430MHz , wysokość 610 mm , Sirtel

WSTECZ