Promiennik LT4 1/4 VHF:49-175MHz i UHF:300-470 MHz 2,13dBi Sirtel

WSTECZ