Antena helikalna VHF 150-160MHz BNC  Sirtel

WSTECZ