Radiotelefon Super Kingston , AM-FM , 4W , 40 kanałów , Automatyczny ANL , w mikrofonie przełączniki : Kanał 9/19 i Skaner

WSTECZ